Online kurzy

Online kurz

Online kurz Život s diastázou bol vytvorený pre mamičky krátko alebo aj dlhšie po pôrode, ktoré trápi uvoľnené svalstvo panvového dna a popôrodná diastáza. Zdá sa, že diastáza je iba kozmetický problém, no nie je to tak. Neliečená diastáza spôsobuje bolesti krížov, hlavy, nepravidelnú menštruáciu, častejšiu únavu atď. 

Online kurz bol vytvorený pre ženy, ktoré z časových, finančných alebo iných dôvodov nemôžu osobne navštevovať skupinové kurzy, či fyzioterapeutické centrá.