Správny stereotyp dýchania alebo dychová rehabilitácia

Správny stereotyp dýchania alebo dychová rehabilitácia

Mgr. Radka Šefferová
Dýchanie je vrodený dej, ktorý vykonávame mimovoľne, bez toho, aby sme nad ním museli premýšľať. Napriek tomu by bolo niekedy viac ako vhodné, zamyslieť sa nad tým, ako dýchame.
Spôsob, akým dýchame, spôsob, ako dýchame môže mať pozitívny aj negatívny vplyv na náš organizmus.
Dýchanie je zložitý dej, mechanicky uskutočňovaný skupinou svalov, ktoré pracujú vo vzájomnej súhre. Sú to svaly nádychové (bránica, vonkajšie medzirebrové svaly)a výdychové (predovšetkým vnútorné medzirebrové svaly). V dôsledku neprirodzených polôh, v ktorých po väčšinu dňa vykonávame rôzne činnosti sa naše telo dostáva do svalovej nerovnováhy. Dochádza k tomu, niektoré zo svalov začínajú byť preťažované viac ako ostatné. Následkom toho vznikajú bolesti hlavy, krku, ramenných kĺbov.
Liečba môže byť úplne jednoduchá: naučím vás správny stereotyp dýchania.

Najskôr si však musíme vysvetliť, čo je bránica a akú úlohu zohráva pri dýchaní.
Bránica je plochý kopulovitý sval, ktorý tvorý prehriatku medzi hrudnou a brušnou dutinou. Je pripojená k dolnej apertúre hrudníka. Je dôležitým dýchacím svalom.
Svalová kontrakcia bránice vedie k nádychu. Pri dýchaní vykonáva väčšinu práce práve bránica. Nad bránicou tvoria hrudnú stenu rebrá, ktoré chránia srdce a pľúca a bránica vytvára dno brušnej dutiny. Okrem toho, že bránica zabezpečuje dýchanie, spolupracuje aj s inými svalovými skupinami, (napr. m. transversus abdominis, mm. obliqui externi abdomini, mm. obliqui interni abdomini, svalstvo panvového dna a krátke stabilizačné svaly chrbta, ktoré spájajú jednotlivé stavce. Tie nám zabezpečujú stabilitu a fixáciu tela.

Naučte sa bráničné dýchanie najskôr poležiačky:

• Začnite tak, že jednu svoju ruku umiestnite na hrudnú kosť, druhú na spodný okraj rebier tak, aby prsty spočívali vpredu na bruchu. Následne spustite ramená dozadu a hrudník dolu a nadychujte nosom tak, aby sa hrudná kosť zdvíhala len minimálne a dolné rebrá sa rozťahovali nielen dopredu a dozadu, ale aj do strany. Potom voľne vydýchnite ústami.
• priložte obe ruky na dolnú časť rebier a dýchajte tak, aby sa ruky pri nádychu oddialili a pri výdychu približovali (tento typ môžete vyskúšať aj v sede. Pod spodné rebrá si dajte uterák, ktorý obopne celú oblasť pod spodnými rebrami, oba konce uteráka natiahnite dopredu. Vystrite sa, Nadýchnite sa do oblasti kde máte uterák, ústami výdych.
• V ľahu na zemi si podložte hlavu, nohy ohnite v kolenách a rozkročte na šírku bedier. Končeky prstov oboch rúk si položte na oblasť lonovej spony a korene dlaní na lopaty bedrových kostí. Uvoľnite ramená, hrudník aj šiju. Nadýchnite sa až dolu pod končeky prstov (roztiahne sa vám hrudník do strán, dopredu a dozadu, bránica putuje smerom nadol) a výdych.

Naučiť sa správne dýchať je celkom jednoduchá vec. Vďaka správnemu dýchaniu sa však vyhnete mnohým zdravotným komplikáciám. Správne dýchať sa vyplatí.